Sms GateKeeper Service - Vlastnosti

Následující tabulka obsahuje seznam funkčností služby:

Vlastnosti Service
Cena zadarmo
Odesílání zpráv přes volné webové brány X
Odesílaní spolehlivých placených zpráv X
Odesílání přes SMTP X
Načasování odeslání zpráv X
Ukládání odeslaných zpráv X
Podpora proxy serverů X
Odesílání na více čísel nebo skupin čísel X
Automatická aktualizace souborů bran přes internet X
Možnost napojení na databázi firemního IS X

Související informace